"9 AVQUST" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "9 Avqust" tariximizdə
950    
08/08/2017

1578-ci ildə - Osmanlılar Səfəvilər üzərində Çıldır gölünün (Qarsın şimal-şərqi) yaxınlığındakı qələbədən sonra Mustafa Lələ paşa başda olmaqla Axaltsixi ələ keçirib Kaxetə daxil oldular.

1828-ci ildə - Rus-Osmanlı müharibəsinin gedişində ruslar Qarsı tutduqdan sonra Axaltsixi üzərinə hərəkət etdilər və oranı ələ keçirdilər. Hələ bundan əvvəl rus qoşunları Axalkələkini və Xertsisi tutmuşdu. 

1918-ci ildə - İngilislər avqustun 9-17-də Bakıya 3 batalyon, bir səhra artilleriyası bölməsi və bir neçə zirehli maşından ibarət qüvvə çıxardılar. Bu qüvvələr gözlənildiyindən çox az, hətta bolşeviklərin Bakıda sərəncamlarında olan Qızıl Ordu hissələrindən də zəif idi. Bolşevik kommunarlarının iflası, beynəlxalq vəziyyətin mürəkkəbliyi, Sovet Rusiyasının özünün ağır vəziyyətdə olması, müxalifətin qətiyyəti eserlərə imkan verdi ki, Bakıda hakimiyyəti çox qısa müddətə ələ keçirə bilsin. Lakin onların hakimiyyətə gəlməsi demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi demək deyildi. 

1919-cu ildə - Böyük Britaniya ilə Qacarlar arasında bağlanan sazişə əsasən, Qacar dövləti Britaniyadan asılı dövlətə çevrilib, ölkədəki ingilis hərbi qüvvələrinə geniş səlahiyyətlər verilib. Razılaşma Cənubi Azərbaycanda xalq hərəkatını alovlandırıb, Təbrizdə ingilis hökmranlığına qarşı çıxışlar başlanıb, Qacar şahının valisi şəhərdən qovulub. Bundan sonra ingilis hərbi birləşmələri Təbrizdən çıxarılıb. İngilislərlə Qacarlar arasındakı saziş, Cənubi Azərbaycandan fərqli olaraq, Şimali Azərbaycan üçün müsbət cəhətə malik idi. Sənəddə Qacar dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı hər hansı ərazi iddiası olmadığını bildirmişdi.

1920-ci ildə - Bolşevik Rusiyasının XI ordu hissələri Azərbaycanın ardınca Ermənistanı da sovetləşdirmək üçün Sisyan, Qafan və Gorus istiqamətində hücuma keçərək Dro və Njdenin daşnak qüvvələrini oradan vurub çıxarıblar. Bolşeviklərin gəlişi daşnakların Zəngəzur bölgəsindəki azərbaycanlı əhaliyə qarşı qırğınlarının qarşısını, qismən də olsa, aldı. Lakin çox keçməmiş bu "xilaskarlıq" əks üzünü göstərdi və Zəngəzur sovet Ermənistanına verildi.

1949-cu ildə - Sovet höküməti paytaxtlarda, o cümlədən Bakıda milisə xüsusi hüquqlar verildi. Fikirlərə nəzarət, gizlin izləmə, çuğulluq (donos) genişləndi. Əsassız repressiyalar başlandı. Repressiyanın əsas hədəfləri, ilk növbədə, əsirlikdən qayıtmış müharibə iştirakçıları oldular. Vətənə qaytarılan keçmiş əsirlərin üzərində və ''tələbələrin əhvali-ruhiyyəsinə nəzarət" gücləndirildi. 

1959-cu ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı polkovnik-leytenant Məhəmməd Ələsgər oğlu Həsənov Goranboy rayonunun Qarasüleymanlı kəndində anadan olmuşdur.

1993-cü ildə - Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədri, prezident səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev xarici neft şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşüb. Azərbaycan hökuməti ilə neft şirkətləri arasında danışıqların bərpası barədə razılıq əldə olunub. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Xalq Cəbhəsi iqtidarı dövründə xarici şirkətlərlə başlanmış danışıqların dayandırılması, hazırlanan müqavilənin Azərbaycanın maraqları baxımından yenidən işlənilməsi barədə hökumətə göstəriş vermişdi.