"POSTSOVET AZƏRBAYCANINDA DINI OYANIŞ VƏ SEKULYARIZM" KITABI ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > "Postsovet Azərbaycanında dini oyanış və sekulyarizm" kitabı çap olunub.
1004    
11/08/2017

Krakov Universitetinin əməkdaşı Dobroslova Viktor-Maçın Polşada Azərbaycanla bağlı əsəri işıq üzü görüb. Kitabda mürəkkəb islam dünyası Azərbaycanda islam tərəfdarlarının və fəallarının nəzər nöqtəsindən tədqiq olunur. Azərbaycandakı mövcud dini vəziyyəti müəllif bu cür təqdim edir: "Bakı ən dünyəvi müsəlman paytaxtı olub "etnik müsəlmanlar"ın düşüncə və ruhlarının mübarizə meydanıdır. Pirlərin ziyarət edilməsi indiyə qədər Azərbaycan müsəlmanları arasında dindarlığın tipik ifadəsi hesab olunur. Sünni-şiə bölgüsü qeyri-müəyyəndir. Hal-hazırda Şiə və Sünni Müsəlman hərəkatları yeni fərqləndirici xüsusiyyətlər təklif edir. Xarici və yerli təbliğatçılar öz ideyalarını təbliğ etmək üçün 1990-cı illərin liberal dini siyasətinin üstünlüklərindən istifadə edirlər. Şiələr öz inamlarında rasionallığı dəstəkləyirlər. İslamın Türk (Türkiyə) modeli isə yerli adət-ənənələrə görə daha geniş əhatəlidir. Sufizm də əvvəllər olduğu kimi güclü olmamasına baxmayaraq yenə də müəyyən qədər tərəfdara sahibdir. Nəticədə müstəqil xarizmatik yerli liderlər tərəfdarlar qazanırlar. Kitabda bu plüralizmin həm dini qruplara, həm də möminlərə necə təsir etməsi araşdırılır..."