"18 AVQUST" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "18 Avqust" tariximizdə
908    
17/08/2017

1472-ci ildə - Əsas qüvvələrindən ayrı düşmüş, Osmanlı qüvvələrindən qat-qat az olan, yorğun Ağqoyunlu süvariləri Beyşehir gölünün sahilində Əflatun-pınarı (Kıreli) döyüşündə Qaraman valisi Şahzadə Mustafa tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı və Həsən padşah Bayandurinin oğlu Yusif Mirzə əsir götürüldü.  

1919-cu ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti ölkə sərhədlərinin mühafizəsi haqqında qanun qəbul edib. Qanuna əsasən, Hərbi Nazirliyin tərkibində Sərhəd Qoşunları yaradılıb. Prezident Heydər Əliyevin fərmanı (16 avqust 2000) ilə avqustun 18-i Sərhəd qoşunları günü kimi qeyd olunur. Sovet dövründə Sərhəd Qoşunları Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin strukturu kimi mövcud olub, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra sərhəd xidməti bir müddət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərib. Prezident Heydər Əliyevin 2002-ci il 31 iyul tarixli sərəncamı ilə Dövlət Sərhəd Xidməti yaradılıb və Sərhəd Qoşunları müstəqil qurum kimi fəaliyyətə başlayıb.

1920-ci ildə - Azərbaycan İnqilab Komitəsi çap işinin təşkili və mərkəzləşdirilməsi haqqında dekret verdi. Dekretdə nəşriyyat işinin, Azərbaycan dilində "inqilabi" ədəbiyyat nəşrinin təkcə Azərbaycan üçün deyil, habelə qonşu Şərq ölkələri üçün də rolu qeyd edilmişdi. A.B.Yusifzadənin sədrliyi ilə Azərbaycan Mərkəzi mətbuat kollegiyası yaradıldı. Məşhur yazıçı M.S.Ordubadi bu kollegiyanın üzvü idi.  

1937-ci ildə - Artilleriya general-mayoru, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin zabiti, “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif olunmuş Arif Əliabbas oğlu Salahov (1937-2006) Abşeron rayonunun Digah kəndində anadan olmuşdur.

1943-cü ildə - Çar Rusiyası ordusunda artilleriya generalı, Azərbaycan Demokratik Respublikasının Hərbi nazirinin müavini, sovet hərb xadimi Əliağa İsmayıl ağa oğlu Şıxlinski (1863-1943) Bakıda vəfat etmişdir.

1946-cı ildə - Аzərbаycаn  - Аvrаsiyа Аrаşdırmаlаrı Mərkəzin rəhbəri, 1993-cü ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Bаş nаzirinin müаvini vəzifəsində işləmiş professor Kаmil Nərimаnоğlu Vəli Аzərbаycаnın Cəbrаyıl rаyоnundа аnаdаn оlmuşdur. 1990-cı ildə Kоnyа Səlcuq Univеrsitеtinin fəхri dоktоru аdını аlmışdır. 1991-1992-ci illərdə İzmir Univеrsitеtində, 1999-2000-ci ildə Şimаli Kipr Türk Rеspublikаsı Dоğu Аğdəniz Univеrsitеtində dərs dеmişdir. Türkiyənin nüfuzlu еlmi təşkilаtlаrındаn Türk Dil Qurumunun, Аtаtürk Kültür Mərkəzinin və Türk Fоlklоr Qurumunun fəхri üzvüdür. Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyi Məclisinin, Аli Аttеstаsiyа Kоmitəsinin еkspеrt kоmissiyаsının üzvü оlmuşdur. 40 kitаbın, 500-dən çох məqаlənin müəllifidir. Dünyаnın 20-dən аrtıq ölkəsində еlmi kоnfrаnslаrdа çıхış еtmişdir.

1962-ci ildə - Görkəmli  geoloq-neftçi Baba Qurbanqulu oğlu Babazadə (1911-1962) Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

1990-cı ildə - avqustun 18-20-də erməni hərbi hissələri rusların, vertolyot və ağır texnikanın köməyi ilə Qazax rayonuna hücum etdi. Bağanis-Ayrım kəndi yenə dağıdıldı, əhaliyə işgəncələr verildi.

1993-cü ildə - BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında erməni silahlı qüvvələrinin Ağdam rayonundan və Azərbaycanın işğal olunmuş digər rayonlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması barədə Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul olunub. Bəyanat Azərbaycan Ali Sovetinin sədri, prezident səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyevin Ermənistanın hərbi təcavüzünün genişlənməsi ilə bağlı BMT rəhbərliyinə ünvanladığı məktub əsasında qəbul olunmuşdu. Lakin bəyanatda onun icrası ilə bağlı hər hansı mexanizm nəzərdə tutulmadığı üçün o, deklarativ sənəd olaraq qaldı. 

1998-ci ildə - Azərbaycan hökuməti ilə BMT "İnsan hüquqları və demokratiyanın dəstəklənməsi və müdafiəsi sahəsində birgə bağlı layihə haqqında memorandum" imzaladılar.