"19 AVQUST" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "19 Avqust" tariximizdə
887    
19/08/2017

1634-cü ildə - Növbəti Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1623-1639) gedişində sultan IV Muradın başçılıq etdiyi osmanlı qoşunları İrəvan qalasını ələ keçiriblər. Lakin Osmanlı dövləti İrəvanı uzun müddət əlində saxlaya bilmədi. 

1768-ci ildə - Fətəli xan Qubalının qoşunları ilə Şəki hakimi Hüseyn xanın qoşunları arasında döyüş baş verib. Fətəli xan qalib gəlib və Şəki xanlığının ixtiyarında olan Şamaxı torpaqları Quba xanlığına birləşdirilib. 

1901-ci ildə - Görkəmli aktyor, rejissor, 1933-cü ildə “Əməkdar artist”, 1938-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş İsmayıl Hüseyn oğlu Hidayətzadə (1901-1951) Bakıda anadan olmuşdur.

1930-cu ildə - Görkəmli şərqşünas, 1924-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində “Türk-tatar xalqları tarixi” kursundan mühazirələr oxumuş Vasili Vladimiroviç Bartold (1869-1930) Sankt-Peterburq şəhərində vəfat etmişdir. 1899-1900-cü illərdə yazdığı “Türküstan monqol istilası dövründə” əsərinə görə ona Şərq tarixi üzrə doktor elmi dərəcəsi verilmişdi. O, 1917-ci ildən “Müsəlman dünyası” jurnalını nəşr etdirmişdir. Yaxın və Orta Şərq xalqlarının tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, ədəbiyyatı və dininə aid 400-dən çox əsəri vardır. Onun bir çox əsəri ingilis, alman, türk və s. dillərə tərcümə edilmişdir. “İslam” ensiklopediyasında dərc olunmuş bir sıra məqalənin müəllifi olmuşdur. Azərbaycan tarixi, folkloru və ədəbiyyatı haqqında tədqiqatları var. Məşhur alim 1926-cı ilin martında Bakıda keçirilən I Ümumittifaq Türkoloji qurultayda da iştirak etmişdir. 1950-ci ildə Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu Bartoldun rus dilinə tərcümə etdiyi “Dədə Qorqud” dastanını çap etdirmişdir.

1976-cı ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eldar Xəlil oğlu Xəlilov (1976-1995) Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar rayonunun Zəngilər kəndində dünyaya göz açmışdır. 

1977-ci ildə - Şair, dramaturq Adil Qafar oğlu Babayev (1925-1977) Bakıda vəfat etmişdir. Xatirəsini  əbədiləşdirmək üçün Naxçıvan Mərkəzi Uşaq Kitabxanasına və Bakı küçələrindən birinə onun adı verilmişdir. 

1983-cü ildə - Azərbaycan şəhərsalma tarixinin ilk tədqiqatçısı olmuş, Şuşa, Şəki kimi qədim şəhərlərimizin şəhərsalma mədəniyyətini tədqiq etmiş Akademik Əbdülvahab Rəhim oğlu Salamzadə (1916-1983) Bakıda vəfat etmişdir. Milli memarlıq tariximizi öyrənən ilk alimlərdəndir. Azərbaycanın bir çox memarlıq abidəsinin bərpa layihəsinin tərtibçisi, Molla Pənah Vaqifin 1982-ci ildə Şuşada açılmış türbəsinin müəllifidir. 1976-cı ildən ASE elmi redaksiya şurasının üzvü olmuşdur. 1960-cı ildə Azərbaycan SSR-in “Əməkdar inşaaatçısı”, 1982-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adlarına layiq görülmüş, “Qırmızı əmək bayrağı” ordeni və medallarla təltif edilmişdir. Bu görkəmli alimin M.Hüseynov və L.Bretanitski ilə birgə hazırladığı “Azərbaycan memarlıq tarixi” adlı fundamental əsəri isə (rus dilində; Moskva, 1963) milli memarlıq tariximizdə müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

2000-ci ildə - MDB dövlət başçılarının Yaltada (Ukrayna) keçirilən qeyri-formal sammitində Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan arasında Qarabağ nizamlanmasına dair növbəti danışıqlar olub.