"6 SENTYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "6 Sentyabr" tariximizdə
936    
05/09/2017

1514-cü ildə - Osmanlı sultanı Sultan I Səlim Səfəvilər dövlətinin paytaxtı Təbrizə daxil oldu, lakin bir həftədən sonra geri döndü. Qışın yaxınlaşması, ərzaq qıtlığı və ən nəhayət, Şah İsmayılın döyüşdə ölməməsi Sultan Səlimi Azərbaycandan tezliklə çıxmağa vadar etdi. O, həm də Şahın hiyləsindən ehtiyat etdi. Sultan Səlim geri dönərkən, bir neçə min mahir Təbriz sənətkarını ailəliklə əsir alıb Türkiyəyə apardı. Qızılbaş əyanlarının evləri və əmlakı qarət edildi.

1918-ci ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti İstanbulda Osmanlı dövlətinin rəhbərliyi ilə görüşüb. Milli Şuranın sədri M.Rəsulzadə, "Müsavat" fraksiyasının üzvü X.Xasməmmədov və general S.Səfikürdskinin daxil olduğu heyət Osmanlının yeni sultanı VI Mehmet Vahdettin tərəfindən qəbul edilib. Bu, Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi heyətinin ilk xarici səfəri idi. Osmanlı hərbi rəhbərliyinin (Ənvər paşa) də iştirak etdiyi görüşdə Xalq Cümhuriyyətinə hərbi yardım və Bakının azad olunması məsələsi əsas mövzu olub. Bu görüşdən sonra Bakının azad olunması barədə həlledici hücum barədə qərar verildi.

1941-ci ildə - Məşhur türkoloq və ədəbiyyatşünas alim Salman Məmmədəmin oğlu Əsgərzadə (Salman Mümtaz) (1884-1941) repressiya nəticəsində güllələnib.

1942-ci ildə - II Dünya Müharibəsi gedişində azərbaycanlılardan ibarət 416-cı Taqanroq milli diviziyası təşkil olunub. Diviziya Şimali Qafqazdan Berlinədək şərəfli döyüş yolu keçib. Bundan əlavə, Sovet Ordusu tərkibində azərbaycanlılardan ibarət 402-ci, 223-cü, 77-ci və 271-ci diviziyalar da yaradılmışdı. Ümumilikdə 1941-1945-ci illərdə Azərbaycandan cəbhəyə təxminən 600 min nəfər yola düşmüşdü. 

1963-cü ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, polis kapitanı Eldar Abdulla oğlu Tağızadə (1963-1992) Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1992-ci ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Rafiq Hüseyn oğlu Nəsrəddinov (1961-1992) Ağdərənin Qızılqaya kəndində baş verən döyüşdə şəhid olmuşdur. 

2008-ci ildə - Görkəmli sovet və Azərbaycan riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, akademik Mirabbas Göycə oğlu Qasımov (1939-2008) Bakı şəhərində vəfat etmiş və öz vəsiyyətinə əsasən doğulduğu Nərimankənd kəndində dəfn edilmişdir. O, 1980-ci ildə M.Qasımov Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 1989-cu ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1990-1992-ci illərdə o, BDU-nun rektoru, 1990-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. O, riyaziyyatçıların üç Beynəlxalq konqresində (Moskva – 1966, Fransa-Nitsa – 1970, Kanada-Vankuver - 1974) iştirak etmişdir. 1977-ci ildə Varşavada S.Banax adına Beynəlxalq riyaziyyat mərkəzinin dəvəti ilə orada bir sıra silsilə elmi məruzələr etmişdir. M.Qasımov Egey-İzmir və Səlcuq-Konya Universitetlərinin fəxri doktoru idi.

2015-ci ildə - Azərbaycanın xalq artisti, aktyor İlham Təvəkkül oğlu Əsgərov (1958-2015) Bakıda vəfat etmişdir. İlham Əsgərov 28 oktyabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti, 15 may 2006-cı ildə Xalq Artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 9 may 2012-ci ildə və 30 aprel 2014-cü ildə və 6 may 2015-ci ildə Prezident Mükafatına layiq görülmüşdür.