"14 SENTYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "14 Sentyabr" tariximizdə
912    
13/09/2017

1603-cü ildə - Səfəvi hökmdarı Şah I Abbas 1603-cü il sentyabrın 14-də Azərbaycana yürüşə başladı. Şahın başçılığı altında Səfəvi ordusunun yürüşün on dördüncü günü Təbrizə yaxınlaşması şəhər əhalisini Osmanlı hakimiyyət orqanlarına qarşı üsyana ruhlandırdı. Üsyan etmiş Təbriz sakinləri şəhəri ələ keçirdilər. Səfəvi ordusu şəhərə daxil oldu və Osmanlı qoşununun sığındığı qalanı aldı (21 oktyabr 1603-cü il).

1918-ci ildə - Hökumət Müəssislər Məclisinə seçkilər üzrə F.X.Xoyskinin sədrliyi ilə komissiya yaratdı. 

1939-cu ildə - Nasir, dramaturq fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Qəhrəmanlı Aslan Qəhrəman oğlu Ağstafa rayonunun Yenigün kəndində anadan olmuşdur.

1942-ci ildə - Maarifçi Azərbaycan yazıçısı və pedaqoqu, Sovet hökuməti tərəfindən xalq düşməni iddiası ilə həbs olunmuş İbrahim bəy Mehdi bəy oğlu Musabəyov (1880 - 1942) sürgün yerində - Karaqanda şəhərində quru plevrit xəstəliyindən vəfat etmişdir.

1991-ci ildə - Bakıda Azərbaycan Kommunist Partiyasının fövqəladə 33-cü qurultayı keçirilib. Qurultay Azərbaycan KP-nin özünü buraxması haqqında qərar qəbul edib. Partiyanın əmlakı mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. "Avqust qiyamı"nın iflasından sonra artıq kommunist hakimiyyətinə son qoyulmuşdu. Moskvada Sov.İKP-nin özünü buraxması barədə qərar qəbul etməsindən sonra müttəfiq respublikaların kommunist partiya təşkilatları da eynilə hərəkət etmək zorunda idilər. Beləcə 1920-ci ilin yanvarında qurulan və 71 il respublikada hakim qüvvə olan Azərbaycan KP tarixin arxivinə verildi.

1991-ci ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yusif Əliyusif oğlu Əliyev (1969-1991) Goranboy Buzluq kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid oldu. 

1992-ci ildə - 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1989-cu ildə isə “Azərbaycanın Xalq şairi” fəxri adına layiq görülmüş Hüseyn Camal oğlu Hüseynzadə (Hüseyn Arif) (1924-1992) Bakıda vəfat etmiş, doğma kəndində dəfn olunmuşdur.

1992-ci ildə - Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, rəssam, aktyor, müğənni (bariton) Əli Həsən oğlu Haqverdiyev (1939-1992) dənizə doğru addımlayarkən yüksək gərginlikli cərəyana qapılması nəticəsində həlak olub.

1994-cü ildə - Azərbaycanla Qətər dövləti arasında diplomatik münasibətlər qurulub.

1994-cü ildə - SSRİ Аli Sоvеtinin (6-11-ci çаğırış) və Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin (6-9-cu çаğırış) dеputаtı оlmuş neftçi Qurbаn Аbbаsqulu оğlu Аbbаsоv (Neftçi Qurban) (1926-1994) Bakı şəhərində vəfat etmişdir. “Neft Daşları” dəniz yatağının kəşfi və mənimsənilməsinə görə 1951-ci ildə Qurban Abbasov SSRİ Dövlət mükafatı, 1972-ci ildə isə maili quyuların qazılmasına görə Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatına, 1959-cu ildə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı”, həmçinin “Azərbaycanın neft ustası”, “SSRİ-nin Əməkdar neftçisi”,  1975-ci  ildə  “Azərbaycanın Əməkdar mühəndisi” fəxri adlarına layiq görülmüş,“SSRİ-nin fəxri neftçisi”, 2 dəfə “Lenin”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Şərəf Nişanı”, “Oktyabr İnqilabı” ordenləri və medalları ilə təltif edilmişdir. Neftçi Qurban fəaliyyətinin 50 illik yubileyini qeyd edərkən Azərbaycanın ən yüksək mükafatını - “Şöhrət” ordenini alan ilk neftçi olmuşdur. Onun adınа krаn-gəmi, mədəniyyət sаrаyı, küçə, məktəb, körpü vаr. Bəstəkаr А.Rzаyеvаnın məşhur “Nеftçi Qurbаn” mаhnısı оnа həsr оlunmuşdur. Tələbə və аspirаntlаr üçün “Nеftçi Qurbаn” təqаüdü təsis еdilmişdir.