DƏYƏRLI ƏRƏB MƏNBƏSI TÜRK DILINDƏ ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > Dəyərli ərəb mənbəsi türk dilində çap olunub.
997    
23/09/2017

Türkiyədə Əbu Hənifə Əhməd ibn Davud əd-Dinəvərinin "Kitab əl-əxbar ət-tıval" əsərinin türkcə tərcüməsi nəşr edilib. 

  Əbu Hənifə Əhməd ibn Davud əd-Dinəvəri (ərəb. أبو حنيفة أحمد بن داود الدِينَوَرِي‎, təx. 815—895) müsəlman alim-ensiklopediyaçı, astronomiya, kənd təsərrüfatı, botanika, metallurgiya, coğrafiya, riyaziyyat və tarix sahəsində əsərlər müəllifidir. Müasir İranın qərbində Həmədan və Kirmanşah arasında yerləşən Dinəvər vilayətində anadan olub. Mənşəcə farsdır. Onun "Kitab əl-əxbar ət-tıval" adlı tarixi əsəri də günümüzə qədər gəlib çatıb. Əsər dünyanın yaranışından Abbasi xəlifəsi Mutəsimin hakimiyyətinin sonuna kimi keçən müddət ərzində baş vermiş hadisələrdən bəhs edir. Kitab tarixçilər üçün əvəzsiz mənbə rolunu oynayır.  Əsərdə Xürrəmilər hərəkatına dair də dəyərli məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bu kitab həmin mənbənin tədqiqinə həsr olunub.