"AZƏRBAYCAN TARIXININ MƏNBƏLƏRI" INGILISCƏ ÇAP EDILIB
Ana səhifə > Xəbərlər > "Azərbaycan tarixinin mənbələri" ingiliscə çap edilib
1425    
02/10/2017

Dərs vəsaiti mənbəşünaslıq elminin tarix elminin bir sahəsi kimi meydana çıxması və onun inkişaf mərhələlərini, eləcə də Azərbaycan tarixinin ən qədim dövründən XIX əsr tarixi dövrünə qədər olan mənbələrini əhatə edir. Kitabda Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrünə aid mənbələr və onların xüsusiyyətləri, Azərbaycan tarixinin antik dövrünə aid mənbələri, erkən orta əsr erməni müəlliflərinin əsərləri, yerli alban mənbələri, ərəb mənbələri, türkdilli mənbələr, Azərbaycan tarixinə aid XI-XV əsr mənbələri, Səfəvilər dövrünə aid mənbələr, Azərbaycan xanlıqlar dövrü mənbələri, qanunvericilik aktlarının mənbə kimi xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir.Dərs vəsaiti ali məktəb tələbələri, magistrləri, müəllimləri, eləcə də geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.