"6 OKTYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "6 Oktyabr" tariximizdə
964    
05/10/2017

1922-ci ildə - Leninin layihəsi əsasında komissiya sovet respublikalarının birləşməsi haqqında yeni qətnamə hazırladı və Rusiya Kommunist (bolşevik) Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin plenumunun müzakirəsinə verdi. RK(b)P MK plenumu yeni qətnamni direktiv kimi qəbul etdi. Qətnamədə deyilirdi: "Ukrayrıa, Belorusiya, Zaqafqaziya respublikaları federasiyası və RSFSR-in "Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı" halında birləşməsi haqqında onların arasında müqavilə bağlanması zəruri hesab edilsin, bu şərtlə ki, onlardan hər birinə "İttifaqın" tərkibindən sərbəst surətdə çıxmaq hüququ verilsin. İttifaqın ali orqanı RSFSR, Zaqafqaziya Federasiyası, Ukrayrıa və Belorusiya MİK-lərinin onların təmsil etdikləri əhaliyə mütənasib sayda nümayəndələrdən ibarət təşkil olunan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsidir". İttifaq MİK-in icra orqanı İttifaq Xalq Komissarlan Soveti olmalı idi.

1923-cü ildə - Azərbaycanın sovet hökuməti (Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi) Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əhalisinin müraciətinə əsasən, vilayətin mərkəzi Xankəndi qəsəbəsinin adını dəyişdirərək Stepanakert adlandırıb. XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanları tərəfindən əsası qoyulan Xankəndi bölgənin çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra da öz tarixi adını saxlamışdı və Şuşa qəzasının tərkibinə daxil idi. 1923-cü ilin iyulunda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılmasından sonra Xankəndinin adının dəyişdirilməsi əslində bölgənin erməniləşdirilməsinin başlanğıcı idi.

1998-ci ildə - Bakıda Azərbaycan Milli Bankının yeni binası istifadəyə verilib. Bu, Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra paytaxtda yeni arxitektura üslubunda inşa edilən ən böyük dövlət binası idi.

2006-cı ildə - Azərbaycanda bir sıra bələdiyyələrə əlavə və yeni seçkilər keçirilib. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərindən sonra ölkədə yeni bələdiyyələrin (yaşayış məntəqələrinin) yaranması, yerlərdə ərazi-inzibati bölgüsündə aparılan dəyişikliklər və s. əlavə seçkiləri zəruri etmişdi. Respublika üzrə 600-dək bələdiyyəyə (ümumilikdə ölkədə 2700-dən çox bələdiyyə var) keçirilən seçkilərdə yerlərin əksəriyyətini hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri əldə edib.