"7 NOYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "7 Noyabr" tariximizdə
963    
07/11/2017

1605-ci ildə - Osmanlı qoşunu Urmiya gölünün şimalında yerləşən Təsucdan keçərək Təbrizin 6 fərsəxliyində yerləşən Sufıyanda qızılbaş ordusu ilə qarşılaşdı. 1605-ci il noyabrın 7-də burada həlledici döyüş baş verdi. Osmanlı ordusu ağır məğlubiyyətə uğradı. Ciğaloğlu Sinan paşa Diyarbəkirə qaçdı və tezliklə orada vəfat etdi. Qızılbaşlar bu döyüş zamanı külli miqdarda hərbi qənimətə sahib oldular. Təsuc əhalisinin bu zaman osmanlılara qarşı mübarizəsi I Şah Abbas tərəfındən yüksək qiymətləndirildi. Təsuclular iki il müddətinə malcəhət və digər vergilərdən azad edildilər.

1827-ci ildə - Qacarlarla Rusiya arasında danışıqlar başlandı. Rusiya İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ona güzəştə gedilməsini, Qacar qoşununun Lənkəran xanlığını tərk etməsini və gümüş pulla milyon manat təzminat verilməsini təklif edirdi. Şah sarayı isə rus qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb edirdi. Lakin ingilis diplomatiyasının təhriki və Osmanlının təzyiqi altında danışıqlar kəsildi.

1885-ci ildə - Qafqaz müsəlmanlarının II Şeyxülislamı Fazil Məhəmmədbağır oğlu İrəvani (1782–1885) İrəvanda dünyasını dəyişmişdir.

1908-ci ildə - Tanınmış azərbaycanlı şair, pedaqoq Maqsud Məsim oğlu Şeyxzadə (1908-1967) anadan olub. Bakıda təhsil alıb, sonra Daşkəndə köçüb və Özbəkistanın məşhur ədibi olub, özbək dilində çoxsaylı əsərlər, ssenarilər yazıb, tərcümələr edib.

1913-cü ildə - Azərbaycanın SSR-nin Xarici İşlər Naziri (1959-1983) Tahirə Əkbər qızı Tahirova (1913-1991) Türkmənistanın Bayraməli vilayətində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1917-ci ildə - Xalq artisti, bəstəkar, pianoçu, dirijor, bir çox simfonik əsərlərin, kantataların, fortepiano əsərlərinin müəllifi, Azərbaycan caz və estrada musiqisinin banilərindən biri Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev (1917-2000) anadan olub. Çoxsaylı populyar mahnıların, film və tamaşalara yazılmış musiqi əsərlərinin müəllifidir.

1917-ci ildə - Azərbaycanşünas türkoloq alim, professor İren İsgəndər bəy qızı Məlikova (1917-2009) Sankt-Peterburqda ziyalı ailəsində anadan olub. Atası, neft sahibkarı, Bakı şəhər Dumasının üzvü olub. 

1918-ci ildə - Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə Hərbi Nazirlik yaradılıb. Bu barədə ilk qərar oktyabrda qəbul olunmuşdu, Osmanlı ordusunun Azərbaycanı tərk etməsi prosesi daha da tezləşdirdi. İlk mərhələdə Hərbi Nazirliyə baş nazir F.Xoyski özü rəhbərlik edirdi, dekabrda nazir postuna general S.Mehmanadarov, onun müavini vəzifəsinə general Ə.Şıxlinski təyin edildi. Bu arada Bakıya ingilis qoşunları daxil olduğundan Hərbi Nazirlik Gəncəyə köçdü və Qafqaz İslam Ordusunun bazasında Cümhuriyyətin Silahlı Qüvvələri yaranmağa başladı.

1923-cü ildə - Xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni, “Qızıl qələm” mükafatı ilə təltif edilmiş və Prezident təqaüdünə layiq görülmüş filologiya elmləri doktoru, professor Rəhilə Cavad qızı Məhərrəmova (1923-2011) Bakıda anadan olmuşdur.

1949-cu ildə - Abşeron yarımadasının 40 km cənub-şərqində, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Qara daşlar" adlanan yerdə ilk neft quyusu fontan vurub. Buruq ustası Mixail Kaveroçkinin qazdığı quyuda 940 m dərinlikdən ilk neft hasil edilib. Bu hadisə Azərbaycan neft tarixində yeni eranın başlanğıcı olub. "Qara daşlar"ın fəthi 1947-ci ildə məşhur neftçi, geoloq, "Azneftkəşfiyyat"ın rəisi Sabit Orucovun rəhbərliyi ilə başlanmış, 1948-ci ilin noyabrında ilk neft desantı ərazidə məskən salmışdı. Sonralar bu yerdə əfsanəvi dəniz şəhəri - polad dirəklər üzərində (ümumi uzunluğu 300 km olan estakada) Neft Daşları salındı.   

1990-cı ildə - Görkəmli sənətkar, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor, operator, ssenarist və rəssam Əlisəttar Ələsgər oğlu Atakişiyev (1906-1990) Moskvada  Kino Veteranları evində vəfat etmişdir.

2008-ci ildə - Görkəmli filosof, Beynəlxalq Ekologiya və Təbiətdən İstifadə Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik, fəlsəfə elmləri doktoru Ağayar Məhəmməd oğlu Şükürov (1946-2008) vəfat etmişdir.