"10 NOYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "10 Noyabr" tariximizdə
974    
10/11/2017

1467-ci ildə - Muş düzündə Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu qoşunları arasında başlanmış döyüş Cahanşahın öldürülməsi və Qaraqoyunluların məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Muş məğlubiyyətindən sonra Qaraqoyunlular bir daha öz qüvvələrini bərpa edə bilmədilər. Bağdada qədər olan geniş ərazilər Ağqoyunluların əlinə keçdi.

1724-cü ildə - Rusiya imperatoru I Pyotr erməni əhalisinin Xəzəryanı bölgələrdə yerləşdirilməsi barədə fərman verib. Fərmana əsasən, erməni ailələrinin ilk dəstəsi Gilan və Mazandaran bölgələrinə, eləcə də rusların əlində olan Bakıya köçürülüb. Azərbaycanın Xəzəryanı əraziləri 1723-cü ildə Rusiya ilə Səfəvi dövləti arasında Səfəvilər dövləti tərəfindən ratifikasiya edilməyən Peterburq müqaviləsinə əsasən, rusların nəzarətinə keçmişdi. Pyotrun ölümündən sonra rus qoşunları bölgəni (müvəqqəti) tərk etdilər, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsi barədə Pyotrun vəsiyyəti isə sonrakı rus çarları tərəfindən ardıcıl davam etdirildi.

1918-ci ildə - Osmanlı hərbi qüvvələri Bakını tərk etməyə başlayıblar. Osmanlı ilə Antanta ölkələri (Britaniya, ABŞ) arasında bağlanmış Mudros sazişinə (30 oktyabr 1918) əsasən, türk qoşunlarının son hissələri noyabrın 16-da Bakıdan çıxdı, səhərisi isə şəhərə general V.Tomsonun komandanlığı altında ingilis hərbi kontingenti daxil oldu. Azərbaycanın istiqlalının əldə olunmasında, Bakının daşnak qüvvələrindən azad olunmasında tarixi xidmət göstərmiş türk qoşunlarının regionu tərk etməsi Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq-siyasi mövqelərini də zəiflətdi.

1972-ci ildə - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, Xalq artisti, opera müğənnisi Hüseynağa Soltan oğlu Hacıbababəyov (1898-1972) Bakıda vəfat etmiş və ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

1984-cü ildə - Nasir, şair, tərcüməçi, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın qabaqcıl maarif xadimi (1968), əmək veteranı (1976) Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə (1905-1984) Bakıda vəfat etmişdir.  

1991-ci ildə - Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində erməni silahlı qüvvələrinin hücumlarının genişlənməsi ilə bağlı xarici dövlətlərin parlamentlərinə müraciət qəbul edib.

1994-cü ildə - Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan-Ermənistan cəbhəsində atəşkəsin davam etməsi ilə bağlı məmnunluq ifadə edən 1047 saylı qətnamə qəbul etmişdir.  

1995-ci ildə - Xəzərin yeni aşkar olunmuş "Qarabağ" strukturunda və ona bitişik ərazilərdə kəşfiyyat aparılması, yataqların işlədilməsi və çıxarılan neftin bölüşdürülməsi haqqında Rusiya, İtaliya, ABŞ şirkətləri ilə yeni saziş imzalandı. Müqavilədən əldə olunan daxili gəlirin 65-80 faizinin Azərbaycana çatacağı razılaşdırıldı.

1997-ci ildə - Prezident "Azərbaycan Respublikasında ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında" Fərman imzaladı.

2015-ci ildə - Azərbaycan SSR Əməkdar Artisti, Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziyası Xorunun solisti və direktoru, vokal sənətinin görkəmli nümayəndəsi İdris Saleh oğlu Mehdiyev (1940-2015) Bakı şəhərində vəfat edib.