"AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI İMPERIYASI" ƏSƏRININ TÜRKCƏ TƏRCÜMƏSI NƏŞR EDILIB
Ana səhifə > Xəbərlər > "Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası" əsərinin türkcə tərcüməsi nəşr edilib
1309    
13/11/2017

Tarix üzrə elmlər doktoru, şərqşünas, tərcüməçi Şahin Fazil Fərzəlibəylinin "Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası" əsərinin türkcə tərcüməsi nəşr edilib.

Qeyd edək ki, əsərdə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin XV əsrdə yaranması, inkişafı və süqutu həmin dövlətlərin məhz Osmanlılara münasibətləri fonunda izlənilmiş, xüsusi tədqiqat obyekti olmuşdur. XVI əsr isə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin kəskinləşdiyi bir mərhələ kimi Səfəvi-Osmanlı əlaqələrinin fonunda tədqiq edilmişdir.

Müəllif qeyd edir ki, mövzunun araşdırılması zamanı Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin şərh edilməsi ilə yanaşı, yeri gəldikcə, Orta Asiya, Çin, Hindistan və İran körfəzi ilə Qara dəniz və Aralıq dənizini, həmçinin Yaxın və Orta Şərq dövlətləri ilə Rusiyanı birləşdirən beynəlxalq ticarət yollarının Azərbaycandan keçməsi ilə əlaqədar ticarət yollarının Azərbaycandan keçməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan – Orta Asiya, Azərbaycan – Misir, Azərbaycan – Suriya münasibətlərindən də bəhs edilmişdir.

Əsərdə Azərbaycan – Venesiya qarşılıqlı diplomatik əlaqələri də oxucuların diqqətinə yönəldilən məsələlərdən biri olmuşdur. Əsərdə Azərbaycanla Avropa dövlətləri, xüsusilə Venesiya respublikası arasında diplomatik əlaqələr yaratmağa çalışan elçi-səfirlərin öz məqsədlərini həyata keçirmələri uğrunda cidd-cəhdləri nəzərə çatdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, öz dövlətlərini Osmanlı hücumundan qorumaq naminə Venesiya elçiləri Həsən padşah Ağqoyunluya öz respublikaları adından böyük vədlər vermiş, çox halda həmin vədlər boşa çıxmışdır. Nəticədə isə Sultan Türkiyəsi ilə Ağqoyunlu, sonralar Səfəvi Azərbaycanı dəfələrlə bir-biriləri ilə döyüşmüş, böyük itkilərə məruz qalmışlar. Bu baxımdam Venesiya böyük Qərb siyasətini davam etdirmiş, Şərqin bir sıra dövlətlərini, o cümlədən Azərbaycanı onların öz əlləri ilə zəiflətməyə və məhv etməyə çalışmışdır. 

Oxuculara təqdim edilən kitab fars, türk, italyan, rus, ingilis, alman, fransız dillərində mövcud olan bir sıra ilkin mənbə və tədqiqat əsərlərinin imkan daxilində öyrənilməsi və müqayisəsi əsasında yazılmışdır.  

Əsərin Azərbaycanca variantını yükləmək üçün  buraya daxil olun.