“GƏNCLIYIN BAXIŞ BUCAĞINDAN TÜRKIYƏ” RESPUBLIKA SIMPOZIUMU
Ana səhifə > Xəbərlər > “Gəncliyin Baxış Bucağından Türkiyə” Respublika Simpoziumu
1376    
15/02/2018

1. Simpoziumun təqvimi

“Gəncliyin Baxış Bucağından Türkiyə” Respublika Simpoziumu 19 aprel 2018-ci il tarixində Bakı Avrasiya Universitetində keçiriləcəkdir. Simpozium 16-21 aprel 2018-ci il tarixində BAAU-da keçiriləcək “Türkiyə günləri həftəsi” çərçivəsində təşkil olunacaqdır.

Simpozium təqvimi aşağıdakı kimidir:

 • 3 mart 2018 - Müraciətlər və xülasələrin göndərilməsi üçün son gün.
 • 15 mart 2018 – Qəbul edilən xülasə mətnlərinin elan edilməsi.
 • 1 aprel 2018 – Məruzə mətnlərinin göndərilməsi üçün son gün.
 • 19 aprel 2018 – Simpoziumda iştirak

2. Simpoziumun mövzuları
Simpoziumun mövzuları Türkiyə ilə bağlı olmalıdır və aşağıdakı mövzulardan birini əhatə etməlidir:

 1. Dil

 2. Ədəbiyyat

 3. Folklor

 4. Tarix

 5. Turizm

 6. Kültür

 7. Beynəlxalq əlaqələr

 8. İqtisadiyyat və riyaziyyat

 9. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri

 10. Türk dünyasının elm adamları

 11. İncəsənət

 12. Coğrafiya

 13. M.K.Atatürk

Simpoziumda iştirak forması
Simpoziumda məruzə edərək və ya dinləyici kimi iştirak etmək mümkündür.
4. İştirak şərtləri
A) Simpoziumda BAAU-da bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyəsində təhsil alanlar iştirak edə bilərlər.
B) Məruzələr Power Point proqramında hazırlanmış təqdimatlarla edilməlidir.
5. Müraciət
Simpoziumda iştirak etmək üçün 3 mart 2018-ci ilə qədər, 200 sözdən az olmamaq şərti ilə xülasə:
simpozium.2018@gmail.com emailinə “məruzəçinin adı və soyadı” başlığı ilə göndərilməlidir. Müraciət edən təhsilalanın adı, soyadı, təhsil aldığı müəssisə, fakültə, kafedra, əlaqə vasitələri, telefon, e-mail göstərilməlidir.
Məruzə mətni
Xülasə qəbul edildikdə məruzənin tam mətni 1 aprel 2018-ci il tarixinə qədər: simpozium.2018@gmail.com məruzəçinin “Ad və soyadı” başlığı ilə göndərilməlidir.
Məruzələr MS Word formatında, Times New Roman 12 şriftlə olmalı ve 6-7 A4 səhifəsi həcmində hazırlanmalıdır.
7. Təşkilat komitəsi:
F.e.d., prof. Nazim HÜSEYNLİ (Bakı Avrasiya Universitetinin rektoru)
Fil.ü.f.d., dos. Nigar HÜSEYNOVA (Tədris işləri üzrə prorektor)
Səyavuş QASIMOV (Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor)
Fiz-riy.ü.f.d., prof. Mənsim MƏMMƏDOV (Tədrisin təşkili departamentinin rəhbəri)
F.ü.f.d., dos. Mütəllim RƏHİMOV (Regionşünaslıq və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı)
Fil.ü.f.d., dos. Salman SÜLEYMANOV (Filologiya fakültəsinin dekanı)
Fil.ü.f.d., dos. Sevda RZAYEVA (Tərcümə kafedrasının müdiri)
Fil.ü.f.d. Nərgiz YUSİFXANOVA (Xarici dillər kafedrasının müdiri)
Fil.ü.f.d., dos. Elmira MƏMMƏDOVA-KEKEÇ (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının müdiri)
İ.ü.f.d. Musa AĞAMALIYEV (İqtisadiyyat və riyaziyyat kafedrasının müdiri)
S.e.ü.f.d. Məsud MUSAYEV (Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının müdiri)
Dos. Dr. Cihan Özdemir (Bakı Yunus Əmrə İnsitutunun müdiri)
Zəminə RÜSTƏMBƏYLİ (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının baş müəllimi)
8. Elmi heyət:
Səyavuş QASIMOV (Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor)
Fil.e.d., prof. Kamran ƏLİYEV (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının professoru)
Fil.e.d. Firudin CƏLİLOV (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının professoru)
S.e.d., prof. Gülzar İBRAHİMOVA (Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının professoru )
Fil.e.d., prof. Mahmud ALLAHMANOV (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının professoru)
Fil.e.d., dos. Mayıl ƏSGƏROV (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının professoru)
Fil.ü.f.d., dos. Ədalət TAHİRZADƏ (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının professoru)
Fil.ü.f.d. Seyfəddin ALTAYLI (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının dosenti)
Fil.ü.f.d., dos. Ruslan ABDULLAYEV (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının dosenti)
Ped.ü.f.d., dos. Nazilə ABDULLAZADƏ (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının dosenti)
Fil.ü.f.d., dos. Səadət ŞIXIYEVA (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının dosenti)
T.ü.f.d., dos. Sübhan TALIBLI (Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının dosenti)
F.ü.f.d., dos. Mütəllim RƏHİMOV (Regionşünaslıq və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı)
S.e.ü.f.d. Məsud MUSAYEV (Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının müdiri)
İ.ü.f.d. Musa AĞAMALIYEV (İqtisadiyyat və riyaziyyat kafedrasının müdiri)
Fil.ü.f.d. Maral YAQUBOVA (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının müəllimi)
Dr. Mehmet Nuri Çınarcı (Yunus Əmrə İnstitutunun müəllimi)
Zəminə RÜSTƏMBƏYLİ (Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrasının baş müəllimi)
Nizami MƏMMƏDOV (İqtisadiyyat və riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi)
9. Əlaqələndirici şəxs:
Türkanə İsrafilli
Adres: BAAU, Türk və xarici ölkə filologiyası
Telefon: 055-246-82-83
E-Posta: simpozium.2018@gmail.com
“Gəncliyin Baxış Bucağından Türkiyə Simpoziumu” (BAAU; 19 aprel 2018)
Müraciət Forması

 • Adı, soyadı, ata adı

 • Fakültə, kurs

 • Təhsilin səviyyəsi (doktorantura, magistratura, bakalavriat)

Simpoziumda iştirakı
1) Məruzə edərək 1
2) Dinləyici 2
Ünvan
Telefon
E-mail
Əlavələr 200 sözdən az olmamaq şərti ilə xülasə mətni və qısa tərcümeyi-hal əlavə ediləcək.