GƏNCƏNIN SOSIAL-IQTISADI, SIYASI VƏ MƏDƏNI TARIXINDƏN BƏHS EDƏN YENI NƏŞR
Ana səhifə > Xəbərlər > Gəncənin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni tarixindən bəhs edən yeni nəşr
1322    
24/09/2018

AMEA Gəncə Bölməsinin Diyarşünaslıq İnstitutunun Tarix şöbəsinin elmi işçisi Namlet Allahverdiyevin “Gəncə min ildə (951-1551)” kitabı çapdan çıxıb.

Kitab iki hissədən ibarətdir. İşıq üzü görən birinci hissə 951-1551-ci illəri əhatə edir.

Nəşrdə həmin dövrlərdə Yaxın Şərqin ən mühüm feodal şəhərlərindən biri, Arran Şəddadilər əmirliyinin, Səlcuqlu və Atabəylərin paytaxtı Gəncənin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni tarixi tədqiq olunur. Müəllif ənənəvi sovet tarixşünaslığını geridə qoyaraq tədqiqatlarını özünəməxsus araşdırma metodları ilə həyata keçirir.

Şərq, Azərbaycan (türk), gürcü, rus, Qərbi Avropa mənbələri əsasında yazılmış kitabda numizmatik, epiqrafik və arxeoloji materiallardan geniş istifadə edilib.

Kitab ali məktəb tələbələri və müəllimləri, magistrant, doktorant, tarixçi və tədqiqatçılar, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.