ELEKTRON KITABLARIN SATIŞI - III
Ana səhifə > Xəbərlər > Elektron kitabların satışı - III
1588    
19/01/2020

Sizə elektron kitabları münasib qiymətə təklif edirik. Daha çox kitab sifariş versəniz istədiyiniz kitabı daha münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Siyahıda olmayıb axtardığınız kitab olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bunun üçün əlaqə bölməsinə daxil olub bizə yazın. (http://lib.az/contact-us/) Sizin üçün yalnız tarixi kitabları deyil, istənilən elm sahəsi üzrə nəşr edilən kitabların elektron satışını təşkil edirik. Bunun üçün siz axtardığınız kitabı yazın biz sizin üçün təşkil edək.

1

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Eneolit-orta əsrlərdə Şimali Azərbaycanda Fayans qabları mədəniyyəti [Mətn]: (eradan əvvəl IV min. il yeni eranın XIV əsrinədək) /H.X.Ramazanlı; Elmi red.: Q.Hacıyev, S.Əliyev, Y.Yusifov; Rəyçilər: X.Qasımov, D.İsmayılov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 103 səh.: cədvəl, portr., ill., 20 sm.

2

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Ələsgər Ələkbərov və XX tarixi əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan arxeologiyası problemləri elmi-nəzəri monoqrafiya /H. Ramazanlı; elmi red. V. H. Əliyev.-Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 154, [2] s.

3

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Qədim Qəbələ şəhəri orta əsrlərdə [Mətn]: monoqrafiya H.X.Ramazanlı; elmired. V.H.Əliyev.- B.: Elm, 2013.- 392, [2] s.

4

Rathauzer Y. Bakı kommunası komissarlarının həbsi və tələf edilməsi /Y.Rathauzer; çevirəni. Məhəmməd Murad; AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələrinin Firqə Tarixi şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 107 s.

5

Rathauzer. Bakıda inqilab və vətəndaş müharibəsi 1917-1918-ci illər /Rathauzer; çevirəni. Xəlil İbrahim; AK(b)F MK və BK Firqə Tarix Şöbəsi I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 224 s.

6

Rathauzer Y. Şura Azərbaycanı uğrunda mübarizə Aprel inqilabı tarixinə dair /Y. Rathauzer; çevirəni. H.Ə.Axundov; AK(b)F MK və Bakı Komitəsinin Firqə Tarixi Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 116 s.

7

Rəcəbli Əli Məhəmməd oğlu. Azərbaycan sikkələri [Mətn]: Xalq əmanəti layihəsi /Ə.M.Rəcəbli; ideya Xalq Bank; layihənin rəhbəri R.Həşimov; elmi red. R.Hüseynov, T.Əfəndiyev; tərc. H.Dayıyev, E.Kərimov, E.Bağırov; foto M.Həsənoğlu, P.Bağırov, N.Novruzov (bədii tərt. və dizayn); layihənin red. S.Babullaoğlu.- B.: Xalq Bank, 2012.- 356, [4] s.: portr., fotoşək., şək., xəritə., 29 sm.

8

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Ulu Türklər Ə.Ə.Rəcəbli; Elmi red.: Q.Ə.Rəcəbli.- B.: Nurlan, 2003.- 319 səh.

9

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycan tarixi oçerklər /Q. Ə. Rəcəbli ; elmi red. T. Bünyadov ; rəyçi Q. İsmayılzadə, A. İskəndərov.- Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 542, [2] s.

10

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: (Tarixi-etnoloji tədqiqat ) /Q.Rəcəbli; Elmi red. T.Babayev; Rəyçi X.Xəlilli, M.Allahmanlı.- B.: [MBM], 2008.- 60 s.

11

Rəcəbova Badisəbah Əliqulu qızı. Azərbaycanın ənənəvi sənətkarlıq məmulatı və istehsalı tarixindən (IV-XVII əsrlər) [Mətn]: tarixi-arxeoloji tədqiqat /B.Rəcəbova; elmi red. T.M.Dostiyev; rəssam. R.Cəfərova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 303+46 s.

12

Rəhimli Əkrəm (Bije). Mübarizə burulğanlarında keçən ömür. Seyid Cəfər Pişəvəri [Mətn]: həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti /Ə. Rəhimli (Bije); elmi red. Ş. Tağıyeva, C. Həsənli; red. M. Tağı oğlu; AMEA-nın akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu.-Bakı: Nurlar, 2009.- 399, [1] s.

13

Rəhimov Ənvər Nəbi oğlu. Qəbələ ürəyimdir, Vəndam düşünən beynim /Ə.N.Rəhimov.- B.: Nasir, 2002.- 244 səh.: fotoşək., ill., 21 sm.

14

Rəhimli Ruslan Hilal oğlu. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Şimali Qafqaz faktoru [Mətn]: [1991-1997] /R.Rəhimli; elmi red. A.Balayev; elmi məsləhətçi. Ə.Məmmədli.- Bakı: Elm, 2009.- 199, [1] s. , cədv., xəritə ; 21 sm.

15

Rəhimov, Ə. C. 1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi.-Bakı: Azərb. SSR EA , 1962. 210, [2] s.

16

Dünyanı sarsıdan 10 gün [Mətn] /C. Reyd ; tərc. X. Əzizbəyli ; red. H. Zeynallı, Ə. Məhzun. Bakı, 1927, 313 s.

17

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan cümhuriyyəti [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; ərəb dilindən trans. edən. A.Rüstəmov; red.: İ.Həmidov, A.Həmidov.- Bakı: Elm, 1990.- 116 s.

18

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan davası [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə transliterasiya edən və red.: N.Yaqublu; M.Ə.Rəsulzadə İrsinin Araşdırma Fondu.- B.: Ay-Ulduz, 1998.- 68 s.

19

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycanda Milli hərəkat [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; təqdim ed. Ş.Hüseynov; tərcümənin red. N.Əhmədli; ümumi red. Ü.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2009.- 127, [1] s. , portr. ; 21 sm.

20

Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bir türk milliyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri [Mətn]: [məqalələr] /M.Ə.Rəsulzadə; tərt. ed. və nəşrə haz. S.Həsənli; dizayn. M.Həsən; rəssam N.Quluzadə.- [Bakı]: [Elm və təhsil], [2011].- 103, [1] s. , portr. ; 20 sm.

21

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1903-1909 /M.Ə.Rəsulzadə; Toplayanı, tərtib və transliterasiya edəni: Ş.Hüseynov; Red. E.Məmmədyarova; Rəssam. V.Şatikov I cild.- B.: Azərnəşr, 1992.- 470 s.

22

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1909-1914 /M.Ə.Rəsulzadə; toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün müəl. Ş.Hüseynov; transliterasiya red. M.Müsəddiq, M.Qarayev; fars dilindən tərc. S.Hatəmi, M.Müsəddiq II cild.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 528 s.

23

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1915-1916 /Ə.R.Məhəmməd; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Xalidoğlu (Mirzəyev); nəşrə haz. A.Əzimova 3-cü Cild.- Bakı: Elm, 2012.- 595, [1] s. ; 21 sm.

24

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1917 - aprel 1918 /M.Ə.Rəsulzadə; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Mirzəyev 4-cü Cild.- Bakı: [Qanun], 2013.- 456 s.

25

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsrimizin Siyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi [Mətn] /Məmməd Əmin Rəsulzadə;[red. A.Acalov]Bakı: Gənclik, 1991.- 112 s.

26

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. İran türkləri /M.Ə.Rəsulzadə; işləyib çap edən və ön söz. Y.Türkel.- Bakı: Təknur, 2013.- 99, [1] s.

27

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qədim Roma kitabəsi [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Quliyev, S.Quliyev.- B.: [s.n.], 1985.- [5] s.

28

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Əmirova, S.Quliyev.- Bakı: İşıq, 1985.- [5] s.

29

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı [Mətn] /C. Rüstəmov; red. F. Muradova.-B.: Nurlar, 2006. -96 s.

30

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan petroqlifləri: 4 cilddə Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyəti ocağı I cild: I-ci kitab /C.N.Rüstəmov, F.M.Muradova; Baş red.: İ.N.Əliyev.- Bакı: Kooperasiya, 2003.- 104 s.

31

Rüstəmov Aydın. Erməni təcavüzünün xronikası [Mətn] A.Rüstəmov; Red. R.Bayramov.- B.: Elm, 1994.- 24 s.

32

Rizvan Nazim. (Abbas oğlu) Azərbaycan diasporasının tarixindən [Mətn] N. Rizvan; red. V.Arzumanlı, T.Əlizadə I cild.- B.: Borçalı NPM, 2002.- 206 s.

33

Ruintən Kəmalə Fərrux qızı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /K.Ruintən; elmi red. M.Qasımlı; red. S.Ruintən; rəyçilər. E.İsmayılov və b.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 260 s.; 20 sm.

34

Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri [Elektron resurs] tərc. ed. V.Quliyev; red. S.Ağayev.- B.: Azərbaycan, 1995.- [13] s.

35

Rıhtım Mehmet. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətilik [Mətn] /M.Rıhtım; elmi red. A.Musayeva, S.Şıxıyeva; red. F.Xəlilli, V.Səmədova.- B.: Qismət, 2005.- 264 s.

36

Lefortovo zindanında [Mətn] /Ulutürk Xəlil Rza; Red.: İ. Xəlilov. Bakı, 1998, 240 s.