XVII-XIX ƏSRLƏRƏ AID DƏYƏRLI MƏNBƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > XVII-XIX əsrlərə aid dəyərli mənbə
1039    
18/02/2021

Yuri Nikolayeviç Marrın xatirəsinə həsr edilmiş "Ön Asiya sənədlərdə" seriyasına aid "Naxçıvan əlyazma sənədləri. XVII-XIX əsrlər" Azərbaycan tarixinin bu dövrünün tədqiqi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tərcümə və şərhlərin müəllifi K.N.Smirnov və C.Qayibov olan 144 səhifəlik sənədlər toplusu 1936-cı ildə Tiflisdə SSRİ EA-nın Gürcüstan filialının nəşriyyatında çap edilib. Toplu iki hissədən ibarətdir. I hissə 3 fəsildən, II hissə 2 fəsildən ibarətdir. Kitabın sonuna şəxs adları, coğrafi adlar və terminlər üzə göstərici  əlavə edilib. Kitabın I hissəsində Kəngərli tayfası ilə bağlı sənədlər (sənəd №1-7), naxçıvanlılar tərəfindən Kərim xan Zəndə ünvanlanmış (sənəd №8-9), Naxçıvan əyalətində sudan istifadə ilə bağlı sənədlər (sənəd №10-11), II hissədə isə feodal münasibətləri, torpaq sahibliyi və maliyyə məsələləri ilə bağlı (sənəd №12-21) və Səfəvilər dövrünə aid sənədlər (sənəd №22-25) öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, sənədlər fars dilindədir. Kitabda həm sənədlərin farscası, həm də rusca tərcüməsi verilib.