XAN XƏZINƏSINDƏN ƏLDƏ ETDIYIMIZ KITABLAR - II
Ana səhifə > Xəbərlər > Xan xəzinəsindən əldə etdiyimiz kitablar - II
1108    
20/03/2021

18 mart tarixində Xan Xəzinəsinə növbəti dəfə baş çəkdik. Bu dəfə əldə etdiyimiz kitablar əvvəlki kitablardan az dəyərli deyildi. Olduqca münasib qiymətə görə Xəzinə sahibi Xan müəllimə təşəkkür edirəm. Bu kitabların siyahısını sizlərə təqdim edirik.

1. Джамиль Гасанлы. Внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920). Москва, 2010 - Cəmil Həsənlinin müəllifi olduğu "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920)" əsər tariximiz üçün dəyərli tədqiqat əsəridir. Tədqiqatçının müəllifi olduğu bu əsər "Azərbaycan Respublikasının diplomatiya tarixi" 3 cildliyinin I cildidir. 

2. Nazim İbrahimov. Azərbaycan tarixinin alman səhifələri. Bakı, 1997 - Kitabda Azərbaycanda ilk alman koloniyalarının salınmasından, almanların qürbət ölkədə özlərinə yeni vətən taapmalarından söz açılır.

3. Aslan İsmayılov. Sumqayıt. SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı. Bakı, 2010 - Kitabda müəllif Aslan İsmayılovun 1988-ci ilin Sumqayıt hadisələri ilə bağlı Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin 1989-cu ildə Bakıda keçirilmiş iclasında dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror kimi bu faciə ilə bağlı görüb-eşitdikləri qələmə alınıb.

4. Джамиль Гасанлы. CCCР-Турция: от нейтралитета к холодной войне 1939-1953. Москва. 2008 - Cəmil Həsənlinin müəllifi olduğu "SSRİ-Türkiyə: 1939-1953-cü illərdə neytrallıqdan soyuq müharibəyə" adlanan bu əsər müəllifin "SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı" əsərinin rusca variantıdır. Bu əsər müəllifin  Yaxın  və  Orta  Şərqdə  soyuq  müharibəyə həsr edilmiş ikinci  araşdırmasıdır.  Monoqrafiyada  1939-1953-cü  illərdə  Sovet-Türkiyə  münasibətlərinin keçdiyi  tarixi  yol,  onun  həlledici  mərhələləri  və  dönüş məqamları tədqiq  edilmişdir. 

5. S.T.Hacıyev, R.C.Süleymanov. Tarix fakültəsinin tarixi. Bakı, 2010 - Bu əsər Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin 90 illik yubileyləri ilə bağlı hazırlanıb. Əsərdə Tarix fakültəsinin təşəkkülü, formalaşması və inkişafının qısa tarixi araşdırılmış, onun tanınmış məzunları və görkəmli elm xadimləri, fakültənin inkişafında xidməti olan alimlər, həmçinin hazırda fakültədə çalışan professor - müəllim heyəti, elmi işçilər haqqında məlumat öz əksini tapıb.

6. Чекисты Азербайджана: Документы, очерки, рассказы. Баку, 1981 - Azərbaycan çekistləri adlanan əsərdə Azərbaycan SSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin keçdiyi yola nəzər salınır. 

7. Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev. Naxçıvan xanlığı. Bakı, 2007 - Kitabda Naxçıvan xanlığının yaranması, onun sosial-iqtisadi vəziyyəti, o cümlədən xanlığın siyasi tarixində xan hakimiyyətinin təbiəti, xanların şəxsi keyfiyyətləri, xanlıqlararası münasibətlər dolğun tarixi faktlarla təqdim edilmişdir.

8. Məmməd Yusif Şirvani. Tibbnamə. Bakı, 2004 - M.Sultanov və A.Fərzəliyev tərəfindən hazırlanan bu əsər XVIII əsrə aid mənbə əsasında tərtib edilib. Belə ki, bu əsər 1712-ci ilə aid olub Azərbaycan türkcəsində hazırlanıb. Burada 500-dən çox dərman bitkisi və təbii müalicə vasitəsi barədə ətraflı məlumat verilir. Səfəvilər dövlətində tibbin inkişafına dair dəyərli mənbədir. 

9. Vəli Əliyev. Tarixin izləri ilə. Bakı, 1975 - Bu kitabda Naxçıvan MSSR-də əsasən Sovet dövründə aparılan geniş arxeoloji axtarışmlardan, əldə edilən maddi-mədəniyyət nümunələrindən bəhs olunur. Bütövlükdə Naxçıvanın tarixi memarlıq abidələri ilə bağlı da əsərdə qısaca məlumat verilir.  

10. İbrahim Nurlu. XX əsrin astanasında: Neftçala. I kitab. Bakı, 1997 - Müəllif bu kitabı Neftçalanın XX əsr pasportu adlandırır. Əsərdə Neftçala rayonunun tarixi, xeyriyyəçiləri, elm və sənət adamları, həkimləri, ədibləri, səma şahinləri olan zabitləri, hüquqşünasları, maarif xadimləri və başqa maraqlı məlumatlar öz əksini tapıb.

11. Исмихан Юсубов. Письмо другу. Баку, 1990 - Bu əsərin əsas süjet xəttini İsmixan Yusubovun dostu, əsgər yoldaşı - milliyyətcə latış olan İvar Elertin məktubuna cavabı üzərində qurulub. 1988-ci ilin 22-29 dekabr tarixlərində yazdığı məktubuna cavab olaraq İsmixan Yusubovun 1989-cu il yanvar ayının 15-də yazdığı məktub Azərbaycan və onun hüdudlarından kənarda Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini əks etdirən tutarlı mənbə kimi oxucuların rəğbətini qazanmışdır.

12. Играр Алиев. Нагорный Карабах. Баку, 1989 - Bu əsər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi ilə bağlı qısa oçerkdir.

13. Xəzər jurnalının 1989-cu il 1-ci sayı, 1990-cu il 3-cü və 4-cü sayları.