"POST-SOVET AZƏRBAYCANINDA BAŞ TUTMAYAN DEMOKRATIYA" KITABI ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > "Post-Sovet Azərbaycanında baş tutmayan demokratiya" kitabı çap olunub.
1127    
11/02/2017

Amerika Birləşmiş Ştatlarında müstəqil Azərbaycanın ilk tədqiqatçılarından biri olan professor Odri Alştadtın Azərbaycanla bağlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Post-Sovet Azərbaycanında baş tutmayan demokratiya adlanan kitab neftlə zəngin yenicə müstəqillik qazanmış keçmiş Sovet respublikasının Demokratik hökümətin Qərb modelini necə qəbul etməsindən bəhs edir. Odri L. Altştadt hadisələrin təsvirinə Azərbaycan millətçiliyinə təkan verən və demokratik hərəkatın inkişafı üçün əsas olan 1988-1994-cü illər Dağlıq-Qarabağ müharibəsi ilə başlayır. Tədqiqatçının sözlərinə görə, "Başlanğıcda uğurlu olan bu hökümət tezliklə çevrilişlə üzləşdi. Ölkəyə qərbin neft şirkətləri gəldi və pul axını baş verdi". Alştadtın sözlərinə görə, gələn pulun miqdarı "təsəvvür edilməsi mümkünsüz olacaq qədər çox idi və yeni rejimi öz gücünü qorumaq üçün bundan təzyiq vasitəsi kimi istifadə etdi". Azərbaycanın uzunmüddətli dünyəvilik ənənələrinə baxmayaraq siyasi İslam demokratik müxalifətlə mübarizədə cəlbedici alternativ olmağa başladı. Bu kitab müəllifin Azərbaycanla bağlı silsilə əsərlərinin - "Azərbaycan türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında Güc və Kimlik" və "Sovet Azərbaycanında 1920-1940-cı illərdə Mədəniyyət siyasəti" - davamı kimi qəbul edilə bilər.