“18 FEVRAL” TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > “18 Fevral” tariximizdə
970    
18/02/2017

1405-ci ildə - Teymurilər dövlətinin banisi Əmir Teymur (1336-1405) vəfat etdi. 

1895-ci ildə - Görkəmli şair, qəzəlxan, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanın ilk Dövlət Mükafatı laureatı Əliağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov (Əliağa Vahid) (1895-1965) Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 

1905-ci ildə - Çar II Nikolayın fərmanı ilə Bakı şəhəri və quberniyasında hərbi vəziyyət tətbiq olundu.  

1920-ci ildə - Azərbaycan Cümhuriyyəti hökümətində Məmməd Həsən Hacınski daxili işlər naziri vəzifəsindən getdi, lakin ticarət, sənaye və ərzaq naziri vəzifəsini tutdu. 

1922-ci il fevralın 18-22-də - Zaqafqaziya kommunistlərinin Tiflisdə keçirilən I qurultayında Zaqafqaziya kommunist təşkilatlarının vahid partiya rəhbərliyində birləşdirilməsi "bütün Zaqafqaziyanın idarə olunmasının Mərkəzin əlində cəmləşdirilməsi" məqsədini güdürdü. Zaqafqaziya respublikalarının birləşdirilməsi məsələsində, xüsusən Gürcüstan KP-də olan fikir ayrılıqlarını nəzərə alaraq, qurultay RK(b)P MK Qafqaz bürosunun milli məsələyə dair ümumi siyasi xəttini düzgün hesab etdi və yeni seçilmiş diyar komitəsinə: "a) partiyanın millətçilik təmayülləri və meyillərinə qarşı qəti mübarizə aparmasını; b) Zaqafqaziyanın birləşmiş ümumsiyasi mərkəzinin yaradılmasını sürətləndirməyi" tapşırdı. 

1925-ci ildə - Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, ictimai xadim, tərcüməçi, publisist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Hacı Əliheydər oğlu Hacıyev (1925-2007) anadan olmuşdur. 

1929-cu ildə - Zaqafqaziya MİK-in qərarı ilə Naxçıvanın 657 kv.km ərazisi - Şərur qəzasının Qurdqulaq, Xaçik, Horadiz, Naxçıvan qəzası Şahbuz nahiyəsinin Oğbin, Ağxaç, Almalı, İtqıran, Sultanbəy kəndləri, Ordubad qəzasının Qorçevan kəndi, habelə Kilit kəndi torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verildi.

1931-ci ildə - Görkəmli şair, dramaturq, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, Filologiya elmləri namizədi, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycanın xalq şairi, "İlin şairi" makafatı laureatı  Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadənin Qazax (indiki Ağstafa) rayonunun Poylu qəsəbəsində anadan olub. 

1933-cü ildə - Bakı təyyarə limanının açılışı oldu. Vağzalın salonunda keçirilən mitinqdə Azərbaycan MİK sədri S.M.Əfəndiyev öz nitqində hava nəqliyyatının əhəmiyyəti və dəyərlərindən danışaraq təyyarəçilərin, liman işçilərinin əməklərini yüksək qiymətləndirdi.

1988-ci ildə - Ermənistanın Qafan və Mehri rayonlarında bu cinayətkarların vəhşi əməllərindən yaxa qurtaran qaçqınların yeni dəstələri fevralın 18-23-də təqiblərdən can qurtarıb Azərbaycana gəldilər.

1997-ci ildə - Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri gedişində iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında siyasi saziş və bir sıra iqtisadi müqavilələr imzalanıb.  

2007-ci ildə - 1971-1992-ci  illərdə  Azərbaycan  Mətbuat Komitəsində  nəzarətçi  redaktor, 1975-1984-cü illərdə “Azərnəşr”də redaktor, 1986-1992-ci illərdə “Gənclik” nəşriyyatında redaksiya müdiri, 1992-1994-cü illərdə “Quruluş”, “Respublikaçı”, “Açıq fikir” qəzetlərində baş redaktor, 1992-2002-ci illərdə Azərbaycan Milli EA-nın Milli Münasibətlər İnstitutunda şöbə müdiri, direktor müavini, 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Araşdırmalar mərkəzinin direktor müavini vəzifəsində işləmiş Vəli Həbib oğlu Məcidov (1948-2007) vəfat etmişdir.

2009-cu ildə - "Bakı-İslam mədəniyyətinin paytaxtı - 2009" mədəniyyət ilinin təntənəli açılışı olub.