ELANLAR VƏ YENI NƏŞRLƏR
Ana səhifə > Elanlar və yeni nəşrlər
“Naxçıvanın tarixi abidələri” adlı dərslik işıq üzü görüb
1018
17/04/2017
“Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” əsərinin təqdimatı keçirilib.
1000
28/03/2017
“Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında (XX əsrin əvvəlləri)” kitabı çap olunub
1176
14/07/2017
“Naxçıvan dünya mətbuatında” kitabının təqdimatı olub.
990
11/02/2017
“Məmməd Əmin Rəsulzadə. Məktublar. Şəfibəyçilik” kitabı çapdan çıxıb
1163
14/05/2018
“Mühacirlərin dönüşü” kitabı çap olunub
1124
05/04/2017
“Müasir cəmiyyət və etnomədəni müxtəliflik” monoqrafiyası çapdan çıxıb
1023
14/06/2017
“Kültəpədə arxeoloji qazıntılar (2013-2016)” adlı kitab işıq üzü görüb
980
19/04/2017
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Vatikan nüsxəsi çapa hazırlanır
1106
21/02/2018
“Keçmişdən günümüzə Naxçıvan Bektaşiləri” kitabının təqdimatı olub
1126
31/10/2018
“Hindistan etnoqrafiyası" adlı iki cildlik dərs vəsaiti nəşr edilib
1066
02/09/2017
“Hay ver mənə, cənab leytenant” adlı kitab çapdan çıxıb
1090
05/04/2017
“Gəncliyin Baxış Bucağından Türkiyə” Respublika Simpoziumu
1357
15/02/2018
“Funksional - semantik baxımdan ocaqlar və pirlər” kitabı çapdan çıxıb.
1085
13/01/2017
“Ekologiyadan əvvəlki “ekologiya” adlı monoqrafiya çap olunub
1082
18/06/2017