DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
2388
Avropa və Amerika tarixi
2230
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr)
2104
Beynəlxalq Münasibətlər tarixi (1871-1918)
1869
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1842
Fransanın yeni tarixi
1568
Azərbaycan Səfəvi dövləti (XVI-XVII əsrlər).
1535
İngiltərənin yeni tarixi
1527
SSRİ Arxeologiyası
1263
Azərbaycan tarixi XIX-XXI əsrin əvvəlləri (mühazirə mətnləri)
1202
ABŞ-ın yeni və müasir tarixi
1159
Azərbaycan tarixi (mühazirə mətnləri)
1039