ETNOQRAFIYA
Ana səhifə > Etnoqrafiya
Avşarlar
81
Azərbaycanlıların etnogenezinə dair
75
Qafqaz etnoqrafik toplusu. 4-cü cild
60
Azərbaycan Etnoqrafiyası: Daxildən və xaricdən baxışlar-məqalə
50
Qədim türk eli (Saqa-Qamər boyları).
46
Kəngərlər
44
Gəncə İmamzadə türbəsi (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
36
Naxçıvan Regionunun Tarixinə və Etnoqrafiyasına dair materiallar
28