ETNOQRAFIYA
Ana səhifə > Etnoqrafiya
Avşarlar
81
Azərbaycanlıların etnogenezinə dair
70
Qafqaz etnoqrafik toplusu. 4-cü cild
57
Azərbaycan Etnoqrafiyası: Daxildən və xaricdən baxışlar-məqalə
47
Qədim türk eli (Saqa-Qamər boyları).
46
Kəngərlər
44
Gəncə İmamzadə türbəsi (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
35
Naxçıvan Regionunun Tarixinə və Etnoqrafiyasına dair materiallar
28