ETNOQRAFIYA
Ana səhifə > Etnoqrafiya
Avşarlar
93
Azərbaycanlıların etnogenezinə dair
89
Qafqaz etnoqrafik toplusu. 4-cü cild
72
Azərbaycan Etnoqrafiyası: Daxildən və xaricdən baxışlar-məqalə
58
Kəngərlər
49
Qədim türk eli (Saqa-Qamər boyları).
49
Gəncə İmamzadə türbəsi (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
38
Naxçıvan Regionunun Tarixinə və Etnoqrafiyasına dair materiallar
32