NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Numizmatikanın əsasları
331
Azərbaycan Numizmatikası
164
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
90
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
50
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
39
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
25
Azərbaycanın mis pulları
22
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
19
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
18
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
16
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
15
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
13