NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Numizmatikanın əsasları
272
Azərbaycan Numizmatikası
135
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
80
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
43
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
32
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
23
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
17
Azərbaycanın mis pulları
16
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
15
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
14
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
14
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
12