NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Numizmatikanın əsasları
356
Azərbaycan Numizmatikası
178
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
100
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
59
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
39
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
26
Azərbaycanın mis pulları
23
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
19
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
19
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
17
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
15
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
13