NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Azərbaycan Numizmatikası
19
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
22
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
7
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 3
5
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 4
5
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
5
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
8
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
5
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
16
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
9
Azərbaycanın mis pulları
3
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
10