NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Azərbaycan Numizmatikası
86
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
58
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
13
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 3
11
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 4
11
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
13
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
14
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
12
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
31
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
18
Azərbaycanın mis pulları
11
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
32