NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Azərbaycan Numizmatikası
10
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
20
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
6
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 3
4
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 4
4
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
4
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
7
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
4
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
14
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
7
Azərbaycanın mis pulları
2
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
7