NUMIZMATIKA
Ana səhifə > Numizmatika
Numizmatikanın əsasları
232
Azərbaycan Numizmatikası
118
Azərbaycan Numizmatikası 1-ci cild
77
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
42
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 9
32
Azərbaycan və Zaqafqaziyanın pul dəfinələri. 1
21
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 7
17
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika və diyarlarının dəfinələri. 2
15
Azərbaycanın mis pulları
14
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
13
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 5
13
Azərbaycan və Qafqazın digər respublika, diyar və vilayətlərinin pul dəfinələri. 8
12