QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
44
1389
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
34
1129
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
29
1297
Strabona görə dünya xəritəsi
34
1246
Assuriya imperiyasının xəritəsi
23
1097