QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
48
1511
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
37
1247
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
29
1443
Strabona görə dünya xəritəsi
36
1360
Assuriya imperiyasının xəritəsi
24
1225