QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
36
1250
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
34
1007
Strabona görə dünya xəritəsi
32
1121
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
28
1152
Assuriya imperiyasının xəritəsi
17
999