QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
44
1356
Strabona görə dünya xəritəsi
34
1210
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
34
1096
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
29
1256
Assuriya imperiyasının xəritəsi
22
1068