MÜASIR DÖVR
Ana səhifə > Müasir dövr
Azərbaycanın siyasi xəritəsi
43
1006
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi (1918-1920)
38
547
Azərbaycan SSR-in siyasi xəritəsi
32
513
Cənub-qərbi Qafqaz (Qars) Cümhuriyyətinin xəritəsi
16
386
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi
14
506
Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qruplar
13
397