ELANLAR VƏ YENI NƏŞRLƏR
Ana səhifə > Elanlar və yeni nəşrlər
Azərbaycan SSR-nin kadr siyasəti ilə bağlı əsər çap olunub
936
17/05/2018
Azərbaycan memarlıq abidələrinə həsr olunan kitab çap olunub.
1075
04/03/2017
Azəbaycanın rusdilli dövri mətbuat tarixindən bəhs edən kitab çapdan çıxıb
937
02/09/2017
Arxeoloqlar üçün yeni tədqiqat əsəri
1012
21/07/2017
Arxeologiya ilə bağlı yeni nəşr
1033
17/01/2018
Artkaspi.az saytı və “Kaspi” Maarifçilik Meydanı” kitabının təqdimatı
1038
17/02/2017
AMEA-nın Tarix İnstitutunda 3 cildlik "Azərbaycan tarixi" çapa hazırlanır.
949
25/01/2017
AMEA-da Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın tarixindən bəhs edən kitabların təqdimatı keçirilib.
1097
15/03/2017
AMEA-da "Zamanın sorağında" kitabının təqdimatı olub.
1044
18/01/2017
AMEA-da "XX əsrdə transmilli erməni terrorunun tarixi" adlı kitabın təqdimatı keçirilib
927
01/12/2017
AMEA Naxçıvan Bölməsində "Gülüstan türbəsi" kitabının təqdimatı olub.
898
11/02/2017
Almanların Qafqaz taleyinə işıq salan kitab
1123
24/01/2017
Almaniyada Azərbaycanla bağlı kitab işıq üzü görüb
1094
11/08/2017
Albaniya dövrü tariximizə dair yeni nəşr
1081
02/09/2017
ABŞ-da “Azərbaycan” qəzeti” kitabının təqdimatı keçirilib
975
16/12/2017