ŞƏXSIYYƏTLƏR
Ana səhifə > Şəxsiyyətlər
İsgəndər bəy Münşi Türkman
2030
19/11/2016
İshaq Məmmədrza oğlu Cəfərzadə
2495
05/01/2017
Mirheydər Nəzər oğlu Mirzəyev
1710
06/01/2017
Mirxond Məhəmməd ibn Xondşah ibn Mahmud
959
29/11/2016
Mirzə Kazım bəy
7446
25/11/2016
Mirzə Məhəmməd Mehdi Kövkəbi Astarabadi
1109
02/12/2016
Mxitar Qoş
1583
31/12/2016
Məmmədəli Murad oğlu Hüseynov
2673
31/12/2016
Məmmədəli Xəlil oğlu Şərifli
1242
11/01/2017
Məşədixanım Sədulla qızı Nemətova
1872
26/12/2016
Natiq Camal Afşar
243
21/12/2021
Nizaməddin Şami
1622
04/12/2016