TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Avrasiyanın Türk toponimləri
186
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
165
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
96
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
83
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
249
Qədim türklər və Ermənistan
163
İran Coğrafyasında Türkler
204
Türk dilində adlar və adlandırmalar
49
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
276
Toponimikanın oçerkləri
77
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
703
Toponimikaya giriş
80