TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Avrasiyanın Türk toponimləri
184
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
160
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
96
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
83
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
244
Qədim türklər və Ermənistan
161
İran Coğrafyasında Türkler
201
Türk dilində adlar və adlandırmalar
49
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
274
Toponimikanın oçerkləri
75
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
695
Toponimikaya giriş
80