ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
4000
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1743
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1415
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
1042
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
760
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri
642
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
620
Şah İsmayıl Səfəvi
617
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
596
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
571
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
532
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
489