ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
4039
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1755
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1439
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
1052
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
770
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri
663
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
635
Şah İsmayıl Səfəvi
627
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
611
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
580
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
536
Şirvanşahlar dövləti
502