DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3599
Orta Əsrlər tarixi
3951
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3576
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2163
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1276
Toponimika
1126
SSRİ Arxeologiyası
1476
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
264
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
363
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
198
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
10100
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7461