QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
51
1676
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
38
1419
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
30
1618
Strabona görə dünya xəritəsi
36
1525
Assuriya imperiyasının xəritəsi
25
1366