QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
49
1627
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
38
1374
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
30
1575
Strabona görə dünya xəritəsi
36
1470
Assuriya imperiyasının xəritəsi
24
1327