QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
50
1636
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
38
1378
Strabona görə dünya xəritəsi
36
1475
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
30
1579
Assuriya imperiyasının xəritəsi
24
1331