YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
23
1290
Gəncə qəzasının xəritəsi
15
1130
Ərəş qəzasının xəritəsi
15
1034
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
30
1152
Cavanşir qəzasının xəritəsi
27
1075
Cavad qəzasının xəritəsi
27
1065
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1292
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1391
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
24
1200
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
120
3541
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
1062
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1177