YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
23
1293
Gəncə qəzasının xəritəsi
15
1133
Ərəş qəzasının xəritəsi
15
1038
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
30
1155
Cavanşir qəzasının xəritəsi
27
1078
Cavad qəzasının xəritəsi
27
1068
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1297
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1395
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
24
1204
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
120
3546
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
1065
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1180