YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
24
1340
Gəncə qəzasının xəritəsi
16
1190
Ərəş qəzasının xəritəsi
16
1079
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
32
1199
Cavanşir qəzasının xəritəsi
28
1117
Cavad qəzasının xəritəsi
28
1106
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
48
1345
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
38
1453
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
25
1245
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
123
3671
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
16
1111
Qafqazın ərazi və əhalisi
45
1227