ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
22
İren Melikovanın əsərləri
16
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
12
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
12
Kırklar'ın Cemi'nde
12
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
9
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
21
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
25
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
9
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
100
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
36
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
20