ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
14
İren Melikovanın əsərləri
11
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
9
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
11
Kırklar'ın Cemi'nde
10
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
8
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
16
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
20
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
6
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
64
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
22
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
15