ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Ümumdünya tarixinə nəzər
85
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
60
İren Melikovanın əsərləri
27
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
39
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
22
Kırklar'ın Cemi'nde
17
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
18
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
52
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
49
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
19
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
165
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
153