ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
14
İren Melikovanın əsərləri
11
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
8
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
11
Kırklar'ın Cemi'nde
9
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
7
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
12
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
20
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
5
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
60
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
21
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
14