ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Ümumdünya tarixinə nəzər
64
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
45
İren Melikovanın əsərləri
25
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
33
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
18
Kırklar'ın Cemi'nde
15
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
14
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
45
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
44
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
17
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
150
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
93