ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). I Bitik
134
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
81
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
75
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
69
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
54
İren Melikovanın əsərləri
45
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
31
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
30
Kırklar'ın Cemi'nde
29
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
29