ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). I Bitik
116
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
74
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
72
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
63
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
50
İren Melikovanın əsərləri
37
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
28
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
28
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
26
Kırklar'ın Cemi'nde
25