ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
60
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
145
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
16
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
31
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
32
İren Melikovanın əsərləri
23
Kırklar'ın Cemi'nde
14
Orta Asya türk tarihi
76
Ümumdünya tarixinə nəzər
40
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
14