ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). I Bitik
97
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
66
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
64
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
58
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
42
İren Melikovanın əsərləri
34
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
24
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
24
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
23
Kırklar'ın Cemi'nde
22