ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). I Bitik
91
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
62
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
59
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
55
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
42
İren Melikovanın əsərləri
32
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
24
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
24
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
23
Kırklar'ın Cemi'nde
22