ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). I Bitik
126
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
78
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
73
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
66
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
51
İren Melikovanın əsərləri
40
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
31
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
28
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
26
Kırklar'ın Cemi'nde
25