ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
138
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
84
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
77
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
70
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
56
İren Melikovanın əsərləri
45
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
32
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
31
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
30
Kırklar'ın Cemi'nde
29