ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
39
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
34
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
31
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
30
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
27
İren Melikovanın əsərləri
23
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
17
Kırklar'ın Cemi'nde
15
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
14
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
13