ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Ümumdünya tarixinə nəzər
161
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
127
İren Melikovanın əsərləri
38
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
50
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
26
Kırklar'ın Cemi'nde
25
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
28
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
72
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
76
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
28
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
317
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
321