DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Azərbaycan tarixi (I hissə)
1262
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
792
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
745
Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)
490
Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) (I hissə)
485
Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi
446
Qədim Şərq tarixi
434
SSRİ Arxeologiyası
340
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr)
294
Azərbaycan tarixi (II hissə)
270
Azәrbaycan tarixi. Uzaq keçmişdәn 1870-ci ilә qәdәr.
209
Beynəlxalq Münasibətlər tarixi (1871-1918)
198