DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Azərbaycan tarixi (I hissə)
3397
Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) (I hissə)
2196
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
1630
Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)
1433
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
1211
Qədim Şərq tarixi
923
Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi
736
Azərbaycan tarixi (II hissə)
700
SSRİ Arxeologiyası
613
Türk xalqlarının tarixi (XIX-XX əsrin əvvəlləri)
605
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr)
515
Antropologiyanın əsasları
492