DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Azərbaycan tarixi (I hissə)
3066
Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) (I hissə)
1764
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
1315
Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)
1130
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
1027
Qədim Şərq tarixi
820
Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi
652
Azərbaycan tarixi (II hissə)
575
SSRİ Arxeologiyası
552
Türk xalqlarının tarixi (XIX-XX əsrin əvvəlləri)
517
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr)
442
Antropologiyanın əsasları
376