DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
536
Orta Əsrlər tarixi
604
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
397
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
186
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
119
Toponimika
116
SSRİ Arxeologiyası
638
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
155
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
173
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
91
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
84
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
63