DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
583
Orta Əsrlər tarixi
777
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
461
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
233
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
128
Toponimika
122
SSRİ Arxeologiyası
674
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
158
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
189
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
93
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
88
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
65