DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
32
Orta Əsrlər tarixi
67
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
97
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
57
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
54
Toponimika
51
SSRİ Arxeologiyası
295
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
74
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
63
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
50
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
36
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
27