DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
57
Orta Əsrlər tarixi
121
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
139
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
91
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
72
Toponimika
60
SSRİ Arxeologiyası
340
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
92
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
80
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
57
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
46
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
31