DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
870
Orta Əsrlər tarixi
945
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
591
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
378
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
160
Toponimika
153
SSRİ Arxeologiyası
844
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
188
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
214
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
98
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
99
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
67