DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
48
Orta Əsrlər tarixi
104
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
122
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
82
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
67
Toponimika
58
SSRİ Arxeologiyası
338
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
82
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
72
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
55
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
40
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
29