DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
218
Orta Əsrlər tarixi
200
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
228
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
102
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
82
Toponimika
70
SSRİ Arxeologiyası
423
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
117
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
103
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
74
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
53
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
37