DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Orta Əsrlər tarixi
15
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
63
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
44
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
44
Toponimika
48
SSRİ Arxeologiyası
145
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
49
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
53
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
23
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
28
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
20
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
328