DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
376
Orta Əsrlər tarixi
302
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
286
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
128
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
91
Toponimika
91
SSRİ Arxeologiyası
552
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
134
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
142
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
78
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
60
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
48