TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
11
İrәvan xanlığının әhalisi
32
Qafqaz və Zaqafqaziya
46
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
22
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
12
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
12
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
11
Tarixi Demoqrafiya
64
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
32
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
20
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
19