TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
7
İrәvan xanlığının әhalisi
27
Qafqaz və Zaqafqaziya
36
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
15
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
11
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
11
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
9
Tarixi Demoqrafiya
47
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
29
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
16
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
13