TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
29
İrәvan xanlığının әhalisi
52
Qafqaz və Zaqafqaziya
77
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
41
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
21
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
17
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
19
Tarixi Demoqrafiya
89
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
49
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
31
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
44