TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
19
İrәvan xanlığının әhalisi
42
Qafqaz və Zaqafqaziya
62
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
34
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
17
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
15
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
14
Tarixi Demoqrafiya
81
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
41
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
28
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
33