TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
32
İrәvan xanlığının әhalisi
58
Qafqaz və Zaqafqaziya
87
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
47
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
22
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
18
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
21
Tarixi Demoqrafiya
102
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
55
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
35
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
60