TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
17
İrәvan xanlığının әhalisi
41
Qafqaz və Zaqafqaziya
59
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
29
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
17
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
15
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
14
Tarixi Demoqrafiya
76
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
40
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
27
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
32